Skakalni klub

Predmeja - Otlica - Kovk

Idejna zasnova skakalnega kluba in usmeritve za delo kluba

2013-2014

Ideja ustanovitve skakalnega kluba je bila posledica nemega opazovanja razpada smučanja in smučarskih skokov na Gori. Z ustanovitvijo povsem novega skakalnega kluba želimo na novih temeljih povrniti ugled skakalnemu športu na območju krajevnih skupnosti Predmeja, Otlica-Kovk, ki ga je užival v preteklosti. Namen ustanovitve skakalnega kluba je omogočiti otrokom vključitev v tekmovalne sfere tega priljubljenega športa.

V ta namen se je sestavil iniciativni odbor za ustanovitev Skakalnega kluba Predmeja, Otlica, Kovk in že v samem imenu kluba simbolično začrtal medsebojno povezavo  treh krajevnih skupnosti, ki delujejo na območju Gore .

Kot kratkoročne cilje si je iniciativni odbor zadal nekatere zastavljene cilje:

 • $1·         Priprava statuta kluba in registracija pri upravnem organu
 • $1·         Sklic ustanovnega kluba in formalno pravni prevzem funkcij, ki so potrebne za uspešno delovanje kluba
 • $1·         Včlanitev kluba v krovno smučarsko organizacijo SZS
 • $1·         Pripravo ostalih aktov potrebnih za delovanje kluba
 • $1·         Predstavitev ustanovitve kluba širši zainteresirani javnosti in pridobivanje novih članov ( predstavitev programa in dela staršem zainteresiranih otrok)
 • $1·         Sodelovanje z osnovnimi šolami na območju občine Ajdovščina
 • $1·         Sodelovanje s športnimi strokovnjaki in prenašanje znanja na najmlajše rodove
 • $1·         Urejanje dokumentacije za izgradnjo dveh manjših skakalnic
 • $1·         Medijska prezentacija kluba

Kot dolgoročne cilje:

 • $1·         V poletni sezoni spoznavanje otrok s prvimi koraki na manjših plastičnih napravah
 • $1·         Priprava otrok na vključevanje pri športnih igrah
 • $1·         Priprava otrok na zimsko sezono
 • $1·         Organizacija šolskega prvenstva za mlajše kategorije na občinski ravni
 • $1·         Udeleževanje tekmovalcev na tekmah za mlajše kategorije
 • $1·         Ogled smuških poletov
 • $1·         Priprava načrtov izgradnjo skakalnic
 • $1·         Izgradnja dveh manjših skakalnic